RAU SẠCH – HẠT GIỐNG HOA – CÂY ĂN QUẢ

Công ty TNHH Việt Á là nhà cung cấp các loại Rau sạch, hạt giống hoa, cây ăn quả đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, uy tín, an toàn vệ sinh thực phẩm là trên hết. Chúng tôi sẵn sàng tư vấn cho các bạn trồng cây, trồng rau, hoa đạt chất lượng tốt nhất …
Liên hệ ngay. Hotline: 0965-991-099 để được tư vấn và đặt hàng thi công.

Sản phẩm mới

Giảm giá!

Cây giống

KIWI

130.000  100.000 
Giảm giá!

Cây giống

KHOAI TÂY

50.000  43.000 
Giảm giá!

Cây giống

CAM

90.000  85.000 
Giảm giá!

Cây giống

ỚT NGỌT

30.000  26.000 

Cây giống

SÚP LƠ XANH

15.000 

Cây giống

CẢI BẮP XANH

10.000 

Cây giống

CÀ CHUA

150.000 

Cây giống

ĐU ĐỦ

200.000 

Đang khuyến mãi

Giảm giá!

Cây giống

KIWI

130.000  100.000 
Giảm giá!

Cây giống

KHOAI TÂY

50.000  43.000 
Giảm giá!

Cây giống

CAM

90.000  85.000 
Giảm giá!

Cây giống

ỚT NGỌT

30.000  26.000 

Hoa quả sạch

Giảm giá!

Cây giống

KIWI

130.000  100.000 
Giảm giá!

Cây giống

KHOAI TÂY

50.000  43.000 
Giảm giá!

Cây giống

CAM

90.000  85.000 
Giảm giá!

Cây giống

ỚT NGỌT

30.000  26.000 

Cây giống

SÚP LƠ XANH

15.000 

Cây giống

CẢI BẮP XANH

10.000 

Cây giống

CÀ CHUA

150.000 

Cây giống

ĐU ĐỦ

200.000 

HẠT GIỐNG HOA

Giảm giá!

Cây giống

KIWI

130.000  100.000 
Giảm giá!

Cây giống

KHOAI TÂY

50.000  43.000 
Giảm giá!

Cây giống

CAM

90.000  85.000 
Giảm giá!

Cây giống

ỚT NGỌT

30.000  26.000 

Cây giống

SÚP LƠ XANH

15.000 

Cây giống

CẢI BẮP XANH

10.000 

Cây giống

CÀ CHUA

150.000 

Cây giống

ĐU ĐỦ

200.000 

CÂY GIỐNG

Giảm giá!

Cây giống

KIWI

130.000  100.000 
Giảm giá!

Cây giống

KHOAI TÂY

50.000  43.000 
Giảm giá!

Cây giống

CAM

90.000  85.000 
Giảm giá!

Cây giống

ỚT NGỌT

30.000  26.000 

Cây giống

SÚP LƠ XANH

15.000 

Cây giống

CẢI BẮP XANH

10.000 

Cây giống

CÀ CHUA

150.000 

Cây giống

ĐU ĐỦ

200.000 

Tin tức